Δημοσιεύσεις

250 entries « 1 of 25 »

2022

Sotirios K Goudos; Panagiotis D Diamantoulakis; Mohammad A Matin; Panagiotis Sarigiannidis; Shaohua Wan; George K Karagiannidis , "Design of Antennas through Artificial Intelligence: State-of-the-Art and Challenges", IEEE Communications Magazine, pp. 1-7, 2022, ISSN: 1558-1896. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Antenna arrays, Antennas, Behavioral sciences, Codes, Genetic algorithms, Linear antenna arrays, Optimization | Σύνδεσμοι:Anna Triantafyllou; Dimitrios Zorbas; Panagiotis Sarigiannidis , "Time-slotted LoRa MAC with variable payload support", Computer Communications, 193 , 2022. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: LoRaWAN, time-slotted scheme, TS-VP-LoRa | Σύνδεσμοι:Athanasios Liatifis; Christos Dalamagkas; Panagiotis Radoglou-Grammatikis; Thomas Lagkas; Evangelos Markakis; Valeri Mladenov; Panagiotis Sarigiannidis , "Fault-Tolerant SDN Solution for Cybersecurity Applications", Proceedings of the 17th International Conference on Availability, Reliability and Security, ARES '22 Association for Computing Machinery, Vienna, Austria, 2022, ISBN: 9781450396707. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Cybersecurity, Smart Grid, Software Defined Networking | Σύνδεσμοι:Lazaros Alexios Iliadis; Zaharias Zaharis; Sotirios Sotiroudis; Panagiotis Sarigiannidis; George Karagiannidis; Sotirios Goudos , "The road to 6G: a comprehensive survey of deep learning applications in cell-free massive MIMO communications systems", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2022 , 2022. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: 6G, Cell-free massive MIMO, Deep Learning, User-centric cell-free massive MIMO | Σύνδεσμοι:Athanasios Liatifis; Panagiotis Sarigiannidis; Vasileios Argyriou; Thomas Lagkas , "Advancing SDN: from OpenFlow to P4, a Survey", ACM Computing Surveys, 2022, ISSN: 0360-0300. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Next Generation SDN, P4, Programmable Networks, SDN | Σύνδεσμοι:Elisavet Grigoriou; Athanasios Liatifis; Panagiotis Radoglou Grammatikis; Thomas Lagkas; Ioannis Moscholios; Evangelos Markakis; Panagiotis Sarigiannidis , "Protecting IEC 60870-5-104 ICS/SCADA Systems with Honeypots", 2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), 2022, ISBN: 978-1-6654-9952-1. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Cybersecurity, Honeypots, ICS, SCADA | Σύνδεσμοι:Vasiliki Kelli; Panagiotis Radoglou-Grammatikis; Thomas Lagkas; Evangelos K Markakis; Panagiotis Sarigiannidis , "Risk Analysis of DNP3 Attacks", 2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), 2022, ISBN: 978-1-6654-9952-1. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: cyberattacks, Cybersecurity, DNP3, SCADA | Σύνδεσμοι:George Amponis; Thomas Lagkas; Vasileios Argyriou; Ioannis Moscholios; Maria Zevgara; Savvas Ouzounidis; Panagiotis Sarigiannidis , "Swarm Mobility Models and Impact of Link State Awareness in Ad Hoc Routing", 2022 13th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP), 2022, ISBN: 978-1-6654-1044-1. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Ad Hoc Communications, Drone swarms, FANETs, Mobility Models | Σύνδεσμοι:Georgios Fevgas; Thomas Lagkas; Vasileios Argyriou; Panagiotis Sarigiannidis , "UAV Energy Awareness based on Network Communication Optimization and Power Efficient Trajectories", 2022, ISBN: 978-1-6654-1044-1. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Coverage Path Planning (CPP), Energy-Efficient CPP methods, Multiple UAVs Networks, Networks Energy Optimization, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | Σύνδεσμοι:Dimitrios Pliatsios; Panagiotis Sarigiannidis; Thomas D Lagkas; Vasileios Argyriou; Alexandros-Apostolos A Boulogeorgos; Peristera Baziana , "Joint Wireless Resource and Computation Offloading Optimization for Energy Efficient Internet of Vehicles", IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 6 (3), pp. 1468-1480, 2022, ISSN: 2473-2400. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: 6G, B5G, block coordinate descent, Computation offloading | Σύνδεσμοι:250 entries « 1 of 25 »

Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Western Macedonia Campus
ZEP Area, Kozani 50100
Greece

Πληροφορίες Επικοινωνίας

tel: +30 2461 056527

Email: ithaca@uowm.gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο