Βραβεία & Iστορίες Eπιτυχίας

Βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Δημοσίευσης - TRUSTY: A Solution for Threat Hunting UsingData Analysis in Critical Infrastructures

Τίτλος Δημοσίευσης: "TRUSTY: A Solution for Threat Hunting UsingData Analysis in Critical

Η ανάπτυξη του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων (IIoT) διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εποχή των υπερ συνδεδεμένων ψηφιακών οικονομιών. Παρά τα πολύτιμα οφέλη, όπως η αυξημένη ανθεκτικότητα, η αυτοπαρακολούθηση και ο διάχυτος έλεγχος, το IIoT αυξάνει τους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, επιτρέποντας στους hackers να εκμεταλλεύονται μια μεγάλη ομάδα τρωτών σημείων και αδυναμιών που μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες. Αν και τα Συστήματα Ανίχνευσης και Πρόληψης Εισβολής (IDPS) αποτελούν πολύτιμες λύσεις, υποφέρουν από αρκετά κενά, όπως επιθέσεις μηδενικής ημέρας, άγνωστες ανωμαλίες και ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η παρουσία υποστηρικτικών μηχανισμών. Για το σκοπό αυτό, οι honeypots μπορούν να προστατεύσουν πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και να παγιδεύουν hackers. Σε αυτό το έγγραφο, παρέχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που ονομάζεται $TRUSTY $, η οποία είναι σε θέση να συναθροίζει, να αποθηκεύει και να αναλύει τα αποτελέσματα ανίχνευσης πολλαπλών βιομηχανικών honeypots που σχετίζονται με το πρωτόκολλο ελέγχου Modbus / Transmission (TCP), IEC 60870-5-104, BACnet, Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) και EtherNet / IP. Με βάση αυτή την ανάλυση, παρέχουμε ένα σύνολο δεδομένων που σχετίζεται με συμβάντα ασφαλείας honeypot. Επιπλέον, αυτή η εργασία παρέχει μια μέθοδο μάθησης ενίσχυσης (RL), η οποία αποφασίζει για τον αριθμό των honeypots που μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον με στρατηγικό τρόπο. Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή μετατρέπεται σε πολυ-οπλισμένο ληστή (MAB), ο οποίος επιλύεται με τη μέθοδο \textit{e-Greedy}. Η ανάλυση αξιολόγησης καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου.

Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης στο δέκατο International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST)o International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST)

Τίτλος Δημοσίευσης: Dual-hop Blockchain Radio Access Networks for Advanced Coverage Expansion"

Οι δυναμικές τοπολογίες δικτύου διπλής μεταπήδησης που επιτρέπουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες μέσω ενδιάμεσων ατομικών ή και εμπορικών στατικών αλλά και κινούμενων υποδομών. Αναμένεται να γίνουν θεμελιώδεις πυλώνες των ασύρματων συστημάτων έκτης γενιάς. Η κύρια προϋπόθεση αυτών των τοπολογιών είναι η διασφάλιση της ιδιωτικότητας των πληροφοριών των τελικών χρηστών. Με κίνητρο αυτό, η τρέχουσα συνεισφορά επικεντρώνεται στην εισαγωγή μιας τοπολογίας δικτύου ραδιοεπικοινωνίας διπλού λυκίσκου (DH-BRAN) για δυναμικές επεκτάσεις κάλυψης. Για να αναλύσουμε την απόδοση αυτής της τοπολογίας, παρουσιάζουμε το θεωρητικό πλαίσιο που αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης τοπολογίας. Με βάση αυτό, η απόδοση του DH-BRAN, όσον αφορά τον λανθάνοντα χρόνο και την πιθανότητα αναμονής, ποσοτικοποιείται. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι το DH-BRAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες ρεαλιστικές περιπτώσεις χρήσης και ότι υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ λανθάνοντος χρόνου και ασφάλειας.

Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης στο 3rd World Symposium on Communication Engineering (WSCE 2020)

Τίτλος Δημοσίευσης: "Big Data against Security Threats: The SPEAR Intrusion Detection System"

Το Smart Grid είναι ένα νέο παράδειγμα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που στοχεύει στον έξυπνο συντονισμό των συμπεριφορών όλων των οντοτήτων που εμπλέκονται στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση ενέργειας. Το Smart Grid αποτελείται από πολλές έξυπνες συσκευές που έχουν περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας. Ως αποτέλεσμα, οι συμβατικοί μηχανισμοί ανίχνευσης και μετριασμού επιθέσεων δεν μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις.

Βραβείο Καλύτερης Εργασίας στο 9th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST 2020)

Τίτλος Δημοσίευσης: “A Novel LoRaWAN Scheduling Scheme for Improving Reliability and Collision Avoidance”

Η αξιοποίηση των συνδέσεων επικοινωνίας χαμηλής ισχύος αλλά μεγάλης εμβέλειας της τεχνολογίας LoRaWAN υπόσχεται χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή απόδοση. Ωστόσο, λόγω της αρχικής διαδικασίας προγραμματισμού της τεχνολογίας LoRa, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σύγκρουσης πακέτων, θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπιστία της. Αυτό το έγγραφο προτείνει ένα νέο πρωτόκολλο Medium Access Control (MAC), με τίτλο RCA-LoRa για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της αποφυγής συγκρούσεων στα δίκτυα ευρείας περιοχής LoRa. Η νέα διαδικασία προγραμματισμού που εισάγεται βασίζεται στη μετάδοση πλαισίων beacon από την πύλη του δικτύου για το συγχρονισμό της επικοινωνίας με τις τελικές συσκευές.

Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης στο 9th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST 2020)

Τίτλος Δημοσίευσης: "Trust Management in Smart Grid: A Markov Trust Model"

Τα τελευταία χρόνια, η απειλή κυβερνοεπιθέσεων κατά υποδομών ζωτικής σημασίας, ιδίως σε συστήματα ισχύος, έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι κυβερνοεπιθέσεις κατά υποδομών ζωτικής σημασίας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Το Smart Grid είναι ένα αναδυόμενο παράδειγμα που αξιοποιεί τις εξελίξεις στις Information and Communication Technologies (ICT) για την παροχή ενός νέου δικτύου παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ενέργειας.

Το έργο ARRANGE-ICT επιλέγεται ως τα κορυφαία Erasmus+ έργα στην Ευρώπη!

ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends στις ICT, το οποίο καθοδηγείται και προετοιμάζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ συντονίζεται από το Πολυτεχνείο της Σόφιας και έλαβε το πρώτο βραβείο ποιότητας από τον βουλγαρικό εθνικό οργανισμό, ενώ επιλέχθηκε μεταξύ των 8 κορυφαίων έργων Erasmus+ που θα παρουσιαστούν στη Μπολόνια της Ιταλίας!

Βραβείο Καλύτερης Εργασίας στο 24th IEEE International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (IEEE CAMAD 2019)

Τίτλος Δημοσίευσης: "Operational Data Based Intrusion Detection System for Smart Grid"

Στην εποχή των υπερσυνδεδεόμενων ψηφιακών οικονομιών, οι έξυπνες τεχνολογίες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου, μετατρέποντάς το σε νέο. Αυτή η νέα πραγματικότητα εισάγει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο λόγω ανασφαλών, παλαιών πρωτοκόλλων. Αυτή η εργασία παρέχει ένα IDS που βασίζεται σε ανωμαλίες ειδικά σχεδιασμένο για το smart grid, χρησιμοποιώντας λειτουργικά δεδομένα από έναν πραγματικό σταθμό παραγωγής ενέργειας.

Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Western Macedonia Campus
ZEP Area, Kozani 50100
Greece

Πληροφορίες Επικοινωνίας

tel: +30 2461 056527

Email: ithaca@uowm.gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο