Ομάδα

PANAGIOTIS D. DIAMANTOULAKIS

Δημήτρης Πλιάτσος

Παναγιώτης Ραδόγλους Γραμματικάκης

Panagiotis D. Diamantoulakis (SM IEEE) received the Diploma (five years) and PhD from the Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Greece, in 2012 and 2017, respectively. Since 2017, he works as a Post-doctoral Fellow in Wireless Communications & Information Processing (WCIP) Group at AUTH and since 2021 he also works as a Post-doctoral Fellow in ITHACA Lab at the Department of Electrical and Computer Engineering, University of Western Macedonia, Kozani, Greece. Moreover, since 2021, he is a visiting Assistant Professor in the Key Lab of Information Coding and Transmission at Southwest Jiaotong University (SWJTU), China. From 2018 to 2020, he also worked as visiting Post-doctoral Researcher in the Key Lab of Information Coding and Transmission at SWJTU and in the Institute for Digital Communications (IDC) of the Telecommunications Laboratory (LNT) at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Germany. His current research interests include resource allocation in wireless communications, optimization theory and applications in wireless networks and smart grids, game theory, wireless power transfer and optical wireless communications, He is a Working Group Member in the Newfocus COST Action “European Network on Future Generation Optical Wireless Communication Technologies”. He serves as an Associate Editor for IEEE Wireless Communications Letters, IEEE Open Journal of the Communications Society, Physical Communications (Elsevier), and Frontiers in Communications and Networks. He was among the best editors of IEEE Wireless Communications Letters for 2020, as well as an Exemplary Reviewer of IEEE Communications Letters for 2014 and IEEE Transactions on Communications for 2017 and 2019.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Prof. Panagiotis Sarigiannidis is the Director of the ITHACA lab (https://ithaca.ece.uowm.gr/), co-founder of the 1st spin-off of the University of Western Macedonia: MetaMind Innovations P.C. (https://metamind.gr), and Associate Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering in the University of Western Macedonia, Kozani, Greece. He received the B.Sc. and Ph.D. degrees in computer science from the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, in 2001 and 2007, respectively. He has published over 220 papers in international journals, conferences and book chapters, including IEEE Communications Surveys and Tutorials, IEEE Transactions on Communications, IEEE Internet of Things, IEEE Transactions on Broadcasting, IEEE Systems Journal, IEEE Wireless Communications Magazine, IEEE Open Journal of the Communications Society, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, IEEE Access, and Computer Networks. He has been involved in several national, European and international projects. He is currently the project coordinator of three H2020 projects, namely a) H2020-DS-SC7-2017 (DS-07-2017), SPEAR: Secure and PrivatE smArt gRid, b) H2020-LC-SC3-EE-2020-1 (LC-SC3-EC-4-2020), EVIDENT: bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions, and c) H2020-ICT-2020-1 (ICT-56-2020), TERMINET: nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT, while he coordinates the Operational Program MARS: sMart fArming with dRoneS (Competitiveness, Entrepreneurship, and Innovation) and the Erasmus+ KA2 ARRANGE-ICT: SmartROOT: Smart faRming innOvatiOn Training. He also serves as a principal investigator in the H2020-SU-DS-2018 (SU-DS04-2018), SDN-microSENSE: SDN-microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm and in three Erasmus+ KA2: a) ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT, b) JAUNTY: Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems, and c) STRONG: advanced firST RespONders traininG (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices). His research interests include telecommunication networks, internet of things and network security. He is an IEEE member and participates in the Editorial Boards of various journals, including International Journal of Communication Systems and EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking.

Σταματία Μπίμπη

Αντώνης Πρωτοψάλτης

Θωμάς Λάγκας

Βασίλειος Αργυρίου

VASILEIOS VITSAS

GEORGE F. FRAGOULIS

Stamatia Bibi received the B.Sc. degree in informatics and the Ph.D. degree in software engineering from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, in 2002 and 2008, respectively. She is currently an Assistant Professor in software engineering with the Department of Electrical and Computer Engineering, University of Western Macedonia, Kozani, Greece. Her research interests include software process models, cost estimation, quality assessment, and cloud computing. She is/has participated as an investigator for her university in 7 research and development projects in information and communication technologies with funding from national and international organizations.

Dr. Antonis I. Protopsaltis is a Computer Scientist specializing in Computer Graphics and Computer-Aided Design (CAD). He obtained his Ph.D. in Computer Science at the University of Ioannina-Greece in 2010, his M.Sc. (Hons) in Computer Science (Software Engineering) and his B.Sc. (Hons) in Computer Science in 1996 and 1994 respectively at Concordia University in Montreal-Canada. He is a Special Teaching Fellow of Computer Graphics with the department of Electrical and Computer Engineering at the University of Western Macedonia, Greece. He has conducted research on Geometric Modeling Methods for Reverse Engineering of Scanned Objects using Curves, Surfaces and Discrete Models (triangulations and point clouds), based on Geometric Constraints of Cross-Sections. His research interests are in the areas of Computer Graphics, Geometric Modeling of 3D objects, Reverse Engineering of 3D objects, Computer Aided Design – CAD, Virtual/Augmented Reality, Scientific Visualization, and Computer Vision. He has actively been involved in several Greek or European funded research projects in these areas. He is a reviewer for international scientific journals of high impact.

Dr. Thomas Lagkas is Assistant Professor of the Department of Computer Science of the International Hellenic University. He received his PhD in computer science from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, in 2006. He has been Lecturer and then Senior Lecturer of The University of Sheffield International Faculty - CITY College, from 2012 to 2019. He also served as Research Director of the Computer Science Department of CITY College and Leader of the ICT Track of the South-East European Research Centre. His research interests are in the areas of IoT communications and distributed architectures, communication security, wireless communication networks, QoS in medium access control, mobile multimedia communications, power saving/fairness ensure for resource allocation in wireless sensor-cooperative broadband networks as well as in hybrid Fiber-Wireless networks, e-health data monitoring, 5G and beyond systems, flying ad hoc networks, and computer-based educational technologies with more than 90 publications at a number of widely recognized international scientific journals and conferences. He also participates in the Editorial Boards of the IEEE IoT Journal, the Elsevier Computer Networks Journal, the Springer Telecommunication Systems Journal, and the EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (published by Springer). Moreover, he actively participates in drafting research funding proposals, as well as in the implementation of the corresponding EU projects (namely, ELECTRON, TERMINET, SDN-microSENSE, SmartROOT, JAUNTY, FuseGI, ARRANGE-ICT, et al.)

Vasileios Argyriou received his BSc degree in computer science from Aristotle University of Thessaloniki, Greece, in 2001 and his MSc and PhD degrees from the University of Surrey, in 2003 and2006, respectively, both in electrical engineering working on registration. From 2001 to 2002, he held a research position at the AIIA Lab, Aristotle University, working on image and video watermarking. He joined the Communications and Signal Processing (CSP) Department, Imperial College, London, in 2007, where he was a Research Fellow working on 3D object reconstruction. Now, he is a Professor at Kingston University, working on computer vision and AI for crowd and human behavior analysis, computer games, entertainment, and medical applications. Also, research is conducted on educational games and on HCI for augmented and virtual reality(AR/VR) systems

Vasileios Vitsas received the B.Sc. degree in elec trical engineering from University of Thessaloniki, Greece, in 1983, the M.Sc. degree in computer science from University of California, Santa Barbara, CA, USA, in 1986, and the Ph.D. degree in wireless communications from Bournemouth University, U.K., in 2002. His Ph.D. research was in the area of mathematical modeling and optimizing the performance of wireless local area networks. In 1988, he joined the Hellenic Telecommunications Organization where he worked in the field of X.25 packet switching networks. In 1994, he joined the Information Technology Department, Technological Educational Institution of Thessaloniki (TEI-Th), Greece, as a Lecturer in computer networks. In 2003, 2005, and 2009 he became an Assistant Professor, Associate Professor, and Professor, respectively, with the same department. In 2009, he became Director of the Computer Systems, Security and Networks Lab, Information Technology Department, TEI-Th. He has also served as Head of the Department and Head of the Division, Information Technology Department, TEI-Th.

Dr. George F. Fragulis is a Full Professor in the Dept. of Electrical & Computer Engineering at the University of Western Macedonia. His research interests include Mathematical systems and control theory, Analysis and Synthesis of Singular/Descriptor Systems, polynomial descriptions of linear multivariable systems, Machine Learning, Fuzzy Systems, Robotics & Autonomous systems, Robotic Vision, Web programming and Applications. He published over 80 papers in peer-reviewed journals and international conferences (over 20 IEEE Journal & Conference contributions). He participated in 14(3 as a PI) European (5 Horizon 2020) programs and national R&D projects and serves as a reviewer to over 100 International scientific journals & conferences in his area of expertise. He served as a Program Chairman in fourteen (14) and as a member of the Program Committee in over 30 International Conferences. He is the recipient of the Best Paper Award at the ACM International Conference on Educational Technology, Language and Technical Communication, Fukushima, Japan (ETLTC-2020). He serves as Editor-in-Chief in the International Journal of Entertainment Technology and Management(Inderscience).

Χρήστος Χασχατζής

Γιώργος Κακαμούκας

Βασιλική Κέλλυ

Αθανάσιος Κοτσιοπουλος

Αθανάσιος Λιάφτης

Βασίλειος Μουσιάδης

Ηλίας Σινιόσογλου

Άννα Τριανταφύλλου

LAZAROS LAZARIDIS

MARIA PAPATSIMOULI

KONSTANTINOS FILIPPOS KOLLIAS

GEORGE S. MARASLIDIS

IOANNIS SHOINAS

Χρηστος Δαλαμάγκας

Πεταλοτή Χριστίνα

Χρυσάνθη Ιακοβίδου

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Western Macedonia Campus
ZEP Area, Kozani 50100
Greece

Πληροφορίες Επικοινωνίας

tel: +30 2461 056527

Email: ithaca@uowm.gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο