Ομάδα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Prof. Panagiotis Sarigiannidis is an Associate Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering in the University of Western Macedonia, Kozani, Greece since 2016. He received the B.Sc. and Ph.D. degrees in computer science from the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, in 2001 and 2007, respectively. He has published over 200 papers in international journals, conferences and book chapters, including IEEE Communications Surveys and Tutorials, IEEE Transactions on Communications, IEEE Internet of Things, IEEE Transactions on Broadcasting, IEEE Systems Journal, IEEE Wireless Communications Magazine, IEEE Open Journal of the Communications Society, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, IEEE Access, and Computer Networks. He has been involved in several national, European and international projects. He is currently the project coordinator of three H2020 projects, namely a) H2020-DS-SC7-2017 (DS-07-2017), SPEAR: Secure and PrivatE smArt gRid, b) H2020-LC-SC3-EE-2020-1 (LC-SC3-EC-4-2020), EVIDENT: bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions, and c) H2020-ICT-2020-1 (ICT-56-2020), TERMINET: nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT, while he coordinates the Operational Program MARS: sMart fArming with dRoneS (Competitiveness, Entrepreneurship, and Innovation) and the Erasmus+ KA2 ARRANGE-ICT: SmartROOT: Smart faRming innOvatiOn Training. He also serves as a principal investigator in the H2020-SU-DS-2018 (SU-DS04-2018), SDN-microSENSE: SDN-microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm and in three Erasmus+ KA2: a) ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT, b) JAUNTY: Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems, and c) STRONG: advanced firST RespONders traininG (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices). His research interests include telecommunication networks, internet of things and network security. He is an IEEE member and participates in the Editorial Boards of various journals, including International Journal of Communication Systems and EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking.

Σταματία Μπίμπη

Αντώνης Πρωτοψάλτης

Θωμάς Λάγκας

Βασίλειος Αργυρίου

Stamatia Bibi received the B.Sc. degree in informatics and the Ph.D. degree in software engineering from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, in 2002 and 2008, respectively. She is currently an Assistant Professor in software engineering with the Department of Electrical and Computer Engineering, University of Western Macedonia, Kozani, Greece. Her research interests include software process models, cost estimation, quality assessment, and cloud computing. She is/has participated as an investigator for her university in 7 research and development projects in information and communication technologies with funding from national and international organizations.

Dr. Antonis I. Protopsaltis is a Computer Scientist specializing in Computer Graphics and Computer-Aided Design (CAD). He obtained his Ph.D. in Computer Science at the University of Ioannina-Greece in 2010, his M.Sc. (Hons) in Computer Science (Software Engineering) and his B.Sc. (Hons) in Computer Science in 1996 and 1994 respectively at Concordia University in Montreal-Canada. He is a Special Teaching Fellow of Computer Graphics with the department of Electrical and Computer Engineering at the University of Western Macedonia, Greece. He has conducted research on Geometric Modeling Methods for Reverse Engineering of Scanned Objects using Curves, Surfaces and Discrete Models (triangulations and point clouds), based on Geometric Constraints of Cross-Sections. His research interests are in the areas of Computer Graphics, Geometric Modeling of 3D objects, Reverse Engineering of 3D objects, Computer Aided Design – CAD, Virtual/Augmented Reality, Scientific Visualization, and Computer Vision. He has actively been involved in several Greek or European funded research projects in these areas. He is a reviewer for international scientific journals of high impact.

Dr. Thomas Lagkas is Assistant Professor of the Department of Computer Science of the International Hellenic University. He received his PhD in computer science from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, in 2006. He has been Lecturer and then Senior Lecturer of The University of Sheffield International Faculty - CITY College, from 2012 to 2019. He also served as Research Director of the Computer Science Department of CITY College and Leader of the ICT Track of the South-East European Research Centre. His research interests are in the areas of IoT communications and distributed architectures, communication security, wireless communication networks, QoS in medium access control, mobile multimedia communications, power saving/fairness ensure for resource allocation in wireless sensor-cooperative broadband networks as well as in hybrid Fiber-Wireless networks, e-health data monitoring, 5G and beyond systems, flying ad hoc networks, and computer-based educational technologies with more than 90 publications at a number of widely recognized international scientific journals and conferences. He also participates in the Editorial Boards of the IEEE IoT Journal, the Elsevier Computer Networks Journal, the Springer Telecommunication Systems Journal, and the EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (published by Springer). Moreover, he actively participates in drafting research funding proposals, as well as in the implementation of the corresponding EU projects (namely, ELECTRON, TERMINET, SDN-microSENSE, SmartROOT, JAUNTY, FuseGI, ARRANGE-ICT, et al.)

Vasileios Argyriou received his BSc degree in computer science from Aristotle University of Thessaloniki, Greece, in 2001 and his MSc and PhD degrees from the University of Surrey, in 2003 and2006, respectively, both in electrical engineering working on registration. From 2001 to 2002, he held a research position at the AIIA Lab, Aristotle University, working on image and video watermarking. He joined the Communications and Signal Processing (CSP) Department, Imperial College, London, in 2007, where he was a Research Fellow working on 3D object reconstruction. Now, he is a Professor at Kingston University, working on computer vision and AI for crowd and human behavior analysis, computer games, entertainment, and medical applications. Also, research is conducted on educational games and on HCI for augmented and virtual reality(AR/VR) systems

Χρήστος Χασχατζής

Γιώργος Κακαμούκας

Βασιλική Κέλλυ

Αθανάσιος Κοτσιοπουλος

Αθανάσιος Λιάφτης

Βασίλειος Μουσιάδης

Δημήτρης Πλιάτσος

Παναγιώτης Ραδόγλους Γραμματικάκης

Ηλίας Σινιόσογλου

Άννα Τριανταφύλλου

Χρηστος Δαλαμάγκας

Πεταλοτή Χριστίνα

Χρυσάνθη Ιακοβίδου

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Διεύθυνση

 

Εργαστήριο Διαδικτύου των Πραγμάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή και Λυγερής

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Τηλ: +30 2461 0 56522

Email: psarigiannidis (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space