Εξοπλισμός

Έξυπνη Γεωργία

Δίκτυα

DR Remote Terminal Unit & Controller

Εξοπλισμός Εργαστηρίου

• SenseFly eBee Plus Drone
• Drone Navio 2
• Libelium Wasp Mode with Full Probe Set
• Arduino Development Boards
• Wide range of sensing devices
• Raspberry Pi
• Photovoltaic Panels (+Batteries & Chargers)
• Ettus Research USRPs
• Mikrotik mini LTE kit
• LoRa Development Gateway
• The Things Network Gateway
• Arduino LoRa Shields
• HP Aruba SDN Switches
• Centec v530 SDN Switches
• Livestock GPS Trackers
• DR Remote Terminal Unit & Controller

Διεύθυνση

 

Εργαστήριο Διαδικτύου των Πραγμάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή και Λυγερής

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Τηλ: +30 2461 0 56522

Email: psarigiannidis (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space