Δημοσιεύσεις

Show all

2022

Vasiliki Kelli; Panagiotis Radoglou-Grammatikis; Thomas Lagkas; Evangelos K Markakis; Panagiotis Sarigiannidis , "Risk Analysis of DNP3 Attacks", 2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), 2022, ISBN: 978-1-6654-9952-1. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: cyberattacks, Cybersecurity, DNP3, SCADA | Σύνδεσμοι:2021

D. Pliatsios; P. Sarigiannidis; G. Fragulis; A. Tsiakalos; D. Margounakis , "A Dynamic Recommendation-based Trust Scheme for the Smart Grid", 3rd International Workshop on Cyber-Security Threats, Trust and Privacy management in Software-defined and Virtualized Infrastructures (SecSoft 2021), 2021. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: cyberattacks, security, Smart Grid, smart meters, trust management | Σύνδεσμοι:2019

P.I. Radoglou-Grammatikis; P.G. Sarigiannidis , "Securing the Smart Grid: A Comprehensive Compilation of Intrusion Detection and Prevention Systems", IEEE Access, 7 , pp. 46595-46620, 2019. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Advanced Metering Infrastructure, cyberattacks, intrusion detection system, Intrusion prevention system, SCADA, security, Smart Grid, substation, Synchrophasor | Σύνδεσμοι:2018

P. Radoglou-Grammatikis; P. Sarigiannidis; T. Liatifis; T. Apostolakos; S. Oikonomou , "An Overview of the Firewall Systems in the Smart Grid Paradigm", 2018 Global Information Infrastructure and Networking Symposium (GIIS), IEEE, 2018. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Advanced Metering Infrastructure, cyberattacks, firewall, SCADA, security, Smart Grid, substation | Σύνδεσμοι:Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, Greece, Kozani,50100, Karamanli & Ligeris Str.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

call: +30 2461 056527

Email: ithaca (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο