Δημοσιεύσεις

Show all

2022

Elisavet Grigoriou; Athanasios Liatifis; Panagiotis Radoglou Grammatikis; Thomas Lagkas; Ioannis Moscholios; Evangelos Markakis; Panagiotis Sarigiannidis , "Protecting IEC 60870-5-104 ICS/SCADA Systems with Honeypots", 2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), 2022, ISBN: 978-1-6654-9952-1. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Cybersecurity, Honeypots, ICS, SCADA | Σύνδεσμοι:Ilias Siniosoglou; Vasileios Argyriou; Thomas Lagkas; Apostolos Tsiakalos; Antonios Sarigiannidis; Panagiotis Sarigiannidis , "Covert Distributed Training of Deep Federated Industrial Honeypots", 2021 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 2022, ISBN: 978-1-6654-2391-5. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Autoencoder, Data Generation, Deep Learning, Honeypots, Industrial Control System, SCADA | Σύνδεσμοι:2020

I. Siniosoglou; G. Efstathopoulos; D. Pliatsios; I.D. Moscholios; A. Sarigiannidis; G. Sakellari; G. Loukas; P. Sarigiannidis , "NeuralPot: An Industrial Honeypot Implementation Based On Deep Neural Networks", 2020 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), IEEE, 2020. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Autoencoder Network, Data Generation, GAN Network, Honeypots, Industrial Control System, SCADA | Σύνδεσμοι:P. Radoglou-Grammatikis; P. Sarigiannidis; E. Iturbe; E. Rios; A. Sarigiannidis; O. Nikolis; D. Ioannidis; V. Machamint; M. Tzifas; A. Giannakoulias; M. Angelopoulos; A. Papadopoulos; F. Ramos , "Secure and private smart grid: The SPEAR architecture", 2020 6th IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft), IEEE, 2020. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Anomaly Detection, Anonymity, Cybersecurity, Forensics, Honeypots, Intrusion detection, Privacy, Smart Grid | Σύνδεσμοι:P. Diamantoulakis; C. Dalamagkas; P. Radoglou-Grammatikis; P. Sarigiannidis; G. Karagiannidis , "Game theoretic honeypot deployment in smart grid", Sensors (Switzerland), 20 (15), pp. 1-24, 2020. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Cybersecurity, Game theory, Honeypots, Smart Grid | Σύνδεσμοι:Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, Greece, Kozani,50100, Karamanli & Ligeris Str.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

call: +30 2461 056527

Email: ithaca (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο