Δημοσιεύσεις

Show all

2022

Dimitrios Pliatsios; Panagiotis Sarigiannidis; Thomas D Lagkas; Vasileios Argyriou; Alexandros-Apostolos A Boulogeorgos; Peristera Baziana , "Joint Wireless Resource and Computation Offloading Optimization for Energy Efficient Internet of Vehicles", IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 6 (3), pp. 1468-1480, 2022, ISSN: 2473-2400. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: 6G, B5G, block coordinate descent, Computation offloading | Σύνδεσμοι:Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, Greece, Kozani,50100, Karamanli & Ligeris Str.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

call: +30 2461 056527

Email: ithaca (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο