Δημοσιεύσεις

Show all

2022

Athanasios Liatifis; Panagiotis Sarigiannidis; Vasileios Argyriou; Thomas Lagkas , "Advancing SDN: from OpenFlow to P4, a Survey", ACM Computing Surveys, 2022, ISSN: 0360-0300. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Next Generation SDN, P4, Programmable Networks, SDN | Σύνδεσμοι:2020

P. Radoglou-Grammatikis; P. Sarigiannidis; G. Efstathopoulos; P.-A. Karypidis; A. Sarigiannidis , "DIDEROT: An intrusion detection and prevention system for DNP3-based SCADA systems", 2020. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Anomaly Detection, Autonencoder, Intrusion detection, machine learning, SCADA, SDN, Smart Grid | Σύνδεσμοι:2019

M. Al-Saadi; B.V. Ghita; S. Shiaeles; P. Sarigiannidis , "A novel approach for performance-based clustering and anagement of network traffic flows", 2019. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Clustering, Network performance, SDN, Unsupervised algorithm | Σύνδεσμοι:Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, Greece, Kozani,50100, Karamanli & Ligeris Str.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

call: +30 2461 056527

Email: ithaca (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο