Εκδήλωση στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου JAUNTY– Διακρατικό Σεμινάριο για Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας επιδιώκουν να βελτιώσουν τις λειτουργίες, τη συντήρηση και τον προγραμματισμό στο παρόν Ηλεκτρικό Δίκτυο, επιτρέποντας την άμεση ανταλλαγή δεδομένων. Ωστόσο, δύο μεγάλες προκλήσεις των Συστημάτων Έξυπνης Διαχείρισης Ενέργειας (SEMS) είναι α) η δυνατότητα πρώιμης ανίχνευσης και πρόβλεψης κρίσιμων βλαβών του εξοπλισμού και β) η εξαγωγή ειδοποιήσεων σε επίπεδο συσκευής σχετικά με ασυνήθιστα μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας εκτός ωραρίου σε πραγματικό χρόνο.

Πέρα από των εξειδικευμένων ακαδημαϊκών και τεχνικών δεξιοτήτων στον τομέα της ενέργειας, οι μαθητές χρειάζεται να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους για εργασία σε διεθνή περιβάλλοντα, καθώς εντάσσονται στην οικονομία της Ευρώπης. Με βάση το στόχο αυτό, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) βρίσκονται μπροστά στη μεγάλη πρόκληση να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και τα μέσα για να προσφέρουν μια διεθνή εμπειρία στους μαθητές ακόμη και απομακρυσμένα, εφαρμόζοντας τη λεγόμενη «Διεθνοποίηση από το σπίτι».

Το έργο JAUNTY είναι μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη κοινών προπτυχιακών μαθημάτων μεταξύ ΑΕΙ για Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας. Τα μαθήματα αυτά θα εξάγονται παράλληλα και συμπληρωματικά με τα έργα «SDN – microgrid Relient Electrical eEnergy System (SDN-microSENSE)» και «Secure and Private smArt gRids (SPEAR)», ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου H2020. Στο πλαίσιο αυτό, τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ θα δημιουργήσουν και θα εφαρμόσουν νέα διεθνή κοινά μαθήματα προσανατολισμένα στην αγορά και ενσωματώνοντας τα στα προγράμματα σπουδών ως μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά θα παραδίδονται μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και απομακρυσμένων εργαστηρίων.

Αυτό η διακρατική εκδήλωση στοχεύει να φέρει κοντά ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους φορείς στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως επίσης και των ενεργειακών συστημάτων για να παρουσιάσουν τα τρέχοντα ευρήματα και την πρόοδο βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση στα πλαίσια των Έξυπνων Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα δοθεί έμφαση στις τεχνικές προϋποθέσεις, τις κυβερνοεπιθέσεις και τα μέτρα ασφαλείας στα πλαίσια των Έξυπνων Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, όπως επίσης και στις προκλήσεις και τάσεις στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι συμμετέχοντες θα μυηθούν στο πλαίσιο των Έξυπνων Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, στις εφαρμογές τους, αλλά και στους στόχους του έργου JAUNTY, επιλύοντας παράλληλα τυχόν απορίες και παρέχοντας εποικοδομητικά σχόλια.

Συμμετέχοντες:

Instructors & HEIs representatives

Μέλη της βιομηχανίας

Φοιτητές

Ατζέντα

Τετάρτη, 1η Δεκεμβρίου 2021

[ninja_tables id="9227"]

Λέξεις-κλειδιά: Έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο; Έξυπνα ενεργειακά συστήματα; Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα; Προπτυχιακά μαθήματα; Τεχνικές δεξιότητες;

Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, Greece, Kozani,50100, Karamanli & Ligeris Str.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

call: +30 2461 056742

Email: psarigiannidis (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο