Η δημοσίευση με τίτλο "Detection and Characterization of Stressed Sweet Cherry Tissues Using Machine Learning", των Χ. Χασχατζή, Χ. Καραίσκου, Ε. Μουρατίδη, Ε. Καραγιάννη, και Π. Σαρηγιαννίδη, επιλέχθηκε για το εξώφυλλο του προσεχούς τεύχους (Drones, Τόμος 6, Τεύχος 1 Ιανουαρίου 2022).

Η δημοσίευση με τίτλο "Detection and Characterization of Stressed Sweet Cherry Tissues Using Machine Learning", των Χ. Χασχατζή, Χ. Καραίσκου, Ε. Μουρατίδη, Ε. Καραγιάννη, και Π. Σαρηγιαννίδη, επιλέχθηκε για το εξώφυλλο του προσεχούς τεύχους (Drones, Τόμος 6, Τεύχος 1 Ιανουαρίου 2022).

Η δημοσίευση με τίτλο "Detection and Characterization of Stressed Sweet Cherry Tissues Using Machine Learning", των Χ. Χασχατζή, Χ. Καραίσκου, Ε. Μουρατίδη, Ε. Καραγιάννη, και Π. Σαρηγιαννίδη, επιλέχθηκε για το εξώφυλλο του προσεχούς τεύχους (Drones, Τόμος 6, Τεύχος 1 Ιανουαρίου 2022). Στόχος της δημοσίευσης είναι να παρέχει λύσεις για την προστασία των καλλιεργειών κερασιών χρησιμοποιώντας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (Yolov5). Η έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά ταμεία της Ελλάδας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αριθμός επιχορήγησης T1EDK-04759.

Drones, Τόμος 6, Τεύχος 1 Ιανουαρίου 2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο