3η Συνάντηση Ολομέλειας TERMINET

3η Συνάντηση Ολομέλειας TERMINET

Η 3η συνάντηση ολομέλειας του έργου TERMINET πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10-11 Φεβρουαρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου και συζητήθηκαν οι μελλοντικές δράσεις. Το TERMINET στοχεύει να αναπτύξει μια νέα αρχιτεκτονική αναφοράς για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων της επόμενης γενιάς, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως η Υπολογιστική Παρυφής (Multiple-access Edge Computing - MEC), Δικτύωση Καθοριζόμενη από Λογισμικό (Software Defined Networking - SDN), υπολογιστική νέφους, και εικονικοποίηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο