Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα

Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα

Με το πρώτο βραβείο αριστείας στην έρευνα για την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, βραβεύτηκαν ο Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, διευθυντής του Εργαστηρίου ITHACA, και ο υποψήφιος διδάκτορας Δημήτριος Πλιάτσιος για τη δημοσίευση “A Survey on SCADA Systems: Secure Protocols, Incidents, Threats and Tactics”. Η ερευνητική εργασία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό IEEE Communication Surveys & Tutorials το οποίο δημοσιεύει άρθρα επισκόπησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και έχει συντελεστή απήχησης 25.249.

Στην εργασία “A Survey on SCADA Systems: Secure Protocols, Incidents, Threats and Tactics” παρέχεται μια επισκόπηση των αρχιτεκτονικών SCADA και των βιομηχανικών πρωτόκολλων επικοινωνίας, ενώ παρουσιάζονται οι στόχοι κυβερνοασφάλειας, οι ευπάθειες βιομηχανικών συστημάτων, καθώς και τα συμβάντα κυβερνοασφάλειας εναντίων κρίσιμων υποδομών. Επιπλέον, διεξάγεται μια εκτενής ανάλυση των τεχνικών και μεθόδων ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας. Τέλος, παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις και οι μελλοντικές ερευνητικές τάσεις στο χώρο της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων SCADA.

Μετάβαση στο περιεχόμενο