Δημοσίευση στο ACM Computing Surveys Journal

Δημοσίευση στο ACM Computing Surveys Journal

Η τεχνολογία των Δικτύων Καθορισμένων από Λογισμικό (Software Defined Networking – SDN) έχει εδραιωθεί εδώ και μια δεκαετία ως η de facto προσέγγιση δικτύωσης σε σύνθετα δίκτυα και δίκτυα μεγάλης κλίμακας, όπως δίκτυα κέντρων δεδομένων ή παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, χάρη στον ευέλικτο τρόπο διαχείρισης που προσφέρει, τις καλά ορισμένες διεπαφές επικοινωνίας με τις συσκευές επιπέδου προώθησης δεδομένων και την ικανότητα προγραμματισμού των συσκευών αυτών.

Η επόμενη γενιά δικτύων SDN (Next Generation SDN – NG-SDN) προσφέρει περισσότερες δυνατότητες προγραμματισμού των συσκευών αυτών, καθιστώντας εφικτό κάτι που για δεκαετίες θεωρούνταν αδύνατο: τον προγραμματισμό της συμπεριφοράς συσκευών μεταγωγής πλαισίων με δυνατότητες τροποποίησης των πεδίων πλαισίων ακόμη και τον πειραματισμό νέων πρωτοκόλλων σε πραγματικό περιβάλλον. Η γλώσσα P4 (Programming Protocol-Independent Packet Processors) είναι μια γλώσσα ειδικού σκοπού για τον προγραμματισμό συσκευών μεταγωγής πακέτων και τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μεγάλη αποδοχή τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και από την αγορά.

Η ερευνητικά εργασία με τίτλο “Advancing SDN: from OpenFlow to P4, a Survey”, με συγγραφείς τον κ. Αθανάσιο Λιατίφη, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ιδίου Τμήματος, τον κ. Θωμά Λάγκα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και τον κ. Βασίλη Αργυρίου, Καθηγητή του Τμήματος Δικτύων και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Kingston, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο παγκοσμίως γνωστό περιοδικό Computing Surveys της American Association for Computing Machinery (ACM). Πρόκειται για μια ενδελεχή επισκόπηση της γλώσσας P4 και της χρήση της. Στην εργασία αναλύονται σε βάθος:

  1. Το συντακτικό της γλώσσας και παρόμοιες τεχνολογίες.
  2. Τα πεδία χρήσης της γλώσσας.
  3. Θέματα που αφορούν την P4 ως γλώσσα προγραμματισμού ειδικού σκοπού.
  4. Μελλοντικές εφαρμογές της γλώσσας, αλλά και προκλήσεις που θα φέρει στο ευρύτερο πεδίο των συστημάτων επικοινωνιών.

Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε στα πλαίσια του H2020 έργου TERMINET, που στοχεύει στην δημιουργία της επόμενης γενιάς Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Next Generation Internet of Things – NG-IoT). Το έργο συντονίζεται από το ερευνητικό Εργαστήριο του Διαδικτύου των Πραγμάτων και Εφαρμογών (ITHACA) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη. Η εργασία είναι διαθέσιμη here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο