Εκδήλωση του έργου EVIDENT στα πλαίσια των Sustainable Energy Days

Εκδήλωση του έργου EVIDENT στα πλαίσια των Sustainable Energy Days

Στα πλαίσια των Sustainable Energy Days, το έργο EVIDENT οργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, παρουσιάζοντας τους στόχους του έργου, τα πειράματα που διεξάγονται, καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο Υπ. Διδάκτορας Δημήτριος Πλιάτσιος παρουσίασε το έργο EVIDENT, τονίζοντας τα κίνητρα του έργου, τους βασικούς πυλώνες του, και τα πιλοτικά σενάρια που βρίσκονται υπό υλοποίηση. Τέλος, μέλη του έργου EVIDENT, καθώς και μέλη από παρεμφερή έργα, συμμετείχαν σε συζήτηση σχετικά με τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και των μέτρων πολιτικής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο