Ίδρυση του πρώτου τεχνοβλαστού (spin off) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ίδρυση του πρώτου τεχνοβλαστού (spin off) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μετά από πολυετή και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται στα εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής, δημιουργήθηκε ο πρώτος τεχνοβλαστός (spin-off) από το Πανεπιστήμιο με την επωνυμία «METAMIND INNOVATIONS I.K.E.» ο οποίος αναμένεται να συμβάλλει πολλαπλά στην ανάπτυξη της περιοχής και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος. Δημιουργοί του τεχνοβλαστού είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες που διεξάγουν έρευνα υπό την επίβλεψή του, χρηματοδοτούμενη από Ευρωπαϊκά και Εθνικά κονδύλια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο