Ίδρυση του πρώτου τεχνοβλαστού (spin off) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ίδρυση του πρώτου τεχνοβλαστού (spin off) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

After many years of applied research carried out in the laboratories of the Polytechnic School, the first spin-off from the University was created under the name “METAMIND INNOVATIONS I.K.E.”. which is expected to contribute to the development of the region and to strengthening the competitiveness of the Foundation. The creators of the spin-off are the Associate Professor of the Department of Electrical and Computer Engineering Panagiotis Sargiannidis as well as doctoral candidates who conduct research under his supervision, funded by European and National funds.