Συνάντηση ολομέλειας για το AI4CYBER

Συνάντηση ολομέλειας για το AI4CYBER

Η συνάντηση ολομέλειας για το έργο AI4CYBER οργανώθηκε από την PDMFC, και διεξήχθη στη Λισσαβόνα στις 14-15 Μαρτίου. Η συνάντηση για το έργο, το οποίο είναι ενεργό εδώ και 7 μήνες, περιλάμβανε συζητήσεις για την πρόοδο του έργου, για τα μελλοντικά σχέδια και κυρίως, για τις απαιτήσεις των τριών περιπτώσεων χρήσης για την επίδειξη των λύσεων που προσφέρει το AI4CYBER.

Μετάβαση στο περιεχόμενο