4η Συνάντηση Ολομέλειας του Έργου ELECTRON

4η Συνάντηση Ολομέλειας του Έργου ELECTRON

Το ITHACA συμμετείχε στην 4η συνάντηση ολομέλειας του έργου H2020 ELECTRON , η οποία διεξήχθει από τη Netcompany-Intrasoft, στην Αθήνα. Συζητήθηκε η αρχιτεκτονική του ELECTRON καθώς και τα σενάρια επίδειξης του έργου, στα πλαίσια της επικείμενης συνάντησης ανασκόπησης του έργου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο