Δημοσιεύσεις

Show all

2019

M. Al-Saadi; B.V. Ghita; S. Shiaeles; P. Sarigiannidis , "A novel approach for performance-based clustering and anagement of network traffic flows", 2019. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Clustering, Network performance, SDN, Unsupervised algorithm | Σύνδεσμοι:2009

S.G. Petridou; P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "A clustering-driven medium access control protocol for WDM star networks", Optics and Laser Technology, 41 (1), pp. 42-52, 2009. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Clustering, Scheduling, WDM star networks | Σύνδεσμοι:2008

S.G. Petridou; P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "A high performance clustering-driven MAC protocol for single-hop lightwave networks", 2008. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Clustering, Scheduling, WDM star networks | Σύνδεσμοι:S.G. Petridou; P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "Nodes' clustering in WDM star networks with real-time traffic", 2008. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Clustering, Packet priority, Real-time traffic, Scheduling, WDM star networks | Σύνδεσμοι:S.G. Petridou; P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "Clustering-based scheduling: A new class of scheduling algorithms for single-hop lightwave networks", International Journal of Communication Systems, 21 (8), pp. 863-887, 2008. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Clustering, prediction, Reservation, Scheduling, WDM star networks | Σύνδεσμοι:S.G. Petridou; P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "On the use of clustering algorithms for message scheduling in WDM star networks", Journal of Lightwave Technology, 26 (17), pp. 2999-3010, 2008. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Clustering, Optical wavelength division multiplexing (WDM) networks, Reservation, Scheduling | Σύνδεσμοι:Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Western Macedonia Campus
ZEP Area, Kozani 50100
Greece

Πληροφορίες Επικοινωνίας

tel: +30 2461 056527

Email: ithaca@uowm.gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο