Δημοσιεύσεις

Show all

2022

Athanasios Liatifis; Pedro Ruzafa Alcazar; Panagiotis Radoglou Grammatikis; Dimitris Papamartzivanos; Sofianna Menesidou; Thomas Krousarlis; Molinuevo Martin Alberto; Iñaki Angulo; Antonios Sarigiannidis; Thomas Lagkas; Vasileios Argyriou; Antonio Skarmeta; Panagiotis Sarigiannidis , "Dynamic Risk Assessment and Certification in the Power Grid: A Collaborative Approach", 2022 IEEE 8th International Conference on Network Softwarization (NetSoft), 2022, ISBN: 978-1-6654-0694-9. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: certification, Cybersecurity, energy, Honeypot, Power Grid, Risk Assessment, Software Defined Networking | Σύνδεσμοι:M. Stauch P. Radoglou-Grammatikis P. Sarigiannidis G. Lazaridis A. Drosou I. Nwankwo; D. Tzovaras , "Data Protection and Cybersecurity Certification Activities and Schemes in the Energy Sector", Electronics, 11 (6), 2022, ISSN: 2079-9292. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: certification, Cybersecurity, data protection, energy | Σύνδεσμοι:Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, Greece, Kozani,50100, Karamanli & Ligeris Str.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

call: +30 2461 056527

Email: ithaca (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο