Δημοσιεύσεις

Show all

2022

Dimitrios Pliatsios; Thomas Lagkas; Vasileios Argyriou; Antonios Sarigiannidis; Dimitrios Margounakis; Theocharis Saoulidis; Panagiotis Sarigiannidis , "A Hybrid RF-FSO Offloading Scheme for Autonomous Industrial Internet of Things", IEEE INFOCOM 2022 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS), 2022, ISBN: 978-1-6654-0926-1. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Computation offloading, energy efficiency, Free-space Optical Communications, Industrial Internet of Things, Multi-access Edge Computing | Σύνδεσμοι:2021

P. Radoglou-Grammatikis; A. Liatifis; E. Grigoriou; T. Saoulidis; A. Sarigiannidis; T. Lagkas; P. Sarigiannidis , "TRUSTY: A solution for threat hunting using data analysis in critical infrastructures", 2021. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Cybersecurity, Dataset, Honeypot, Industrial Internet of Things, Multi-Armed Bandit, Reinforcement Learning, Thompson Sampling | Σύνδεσμοι:Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, Greece, Kozani,50100, Karamanli & Ligeris Str.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

call: +30 2461 056527

Email: ithaca (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο