Το έργο SPEAR συνδιοργανώνει το 3ο IEEΕ Διεθνές Σεμινάριο Κυβερνοασφάλειας, Διαχείρισης Απειλών, Εμπιστοσύνης, και Ιδιωτικότητας σε Εικονικοποιημένες Υποδομές

Το έργο SPEAR συνδιοργανώνει το 3ο IEEΕ Διεθνές Σεμινάριο Κυβερνοασφάλειας, Διαχείρισης Απειλών, Εμπιστοσύνης, και Ιδιωτικότητας σε Εικονικοποιημένες Υποδομές

Το κύριο θέμα του σεμιναρίου είναι η ενσωμάτωση ασφάλειας, εμπιστοσύνης, και ιδιωτικότητα σε εικονικοποιημένες υποδομές. Το σεμινάριο εστιάζει σε δυναμικές, ευέλικτες, και αυτόνομες τεχνολογίες εντοπισμού και απόκρισης σε προηγμένες απειλές, καθώς και την παροχή αξιόπιστων λύσεων ασφαλείας σε εικονικοποιημένα και φυσικά συστήματα. Στόχος του σεμιναρίου είναι η διέγερση εποικοδομητικών συζητήσεων σχετικές με πλαίσια και απόψεις, προς το σκοπό της αύξησης της επίγνωσης σε θέματα διασφάλισης ιδιωτικότητας, αυτόνομης παρακολούθησης συστημάτων, εντοπισμού και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων.

Το σεμινάριο είναι μια κοινή πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών έργων: ASTRID, CYBER-TRUST, GUARD, SIMARGL, DATAVAULTS, RAINBOW, PALANTIR και SPEAR.

Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2021

Περισσότερες Πληροφορίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο