Συνδιοργάνωση 3ου Διεθνές Σεμιναρίου Εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων και Βιομηχανίας 4.0

Συνδιοργάνωση 3ου Διεθνές Σεμιναρίου Εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων και Βιομηχανίας 4.0

Είναι προφανές ότι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων εισέρχεται σε πολλαπλές πτυχές της καθημερινής ζωής. Η διάδοση τέτοιων συσκευών, καθώς η εμφάνιση πολλαπλών εφαρμογών, επισημαίνουν τις υποσχόμενες δυνατότητες του Διαδικτύου των Πραγμάτων σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Η νέα πρόκληση είναι να αναγνωριστούν αποδοτικές μέθοδοι ενσωμάτωσης τεχνολογιών Διαδικτύου Των Πραγμάτων σε σύγχρονες εφαρμογές, μέσω εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, διαδραστικού ελέγχου, αυτόνομης διαχείρισης.

Το κύριο θέμα του σεμιναρίου είναι η αναγνώριση και προώθηση νέων τεχνικών για την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε διάφορους τομείς της 4ης Βιομηχανίας. Το σεμινάριο εστιάζει σε βιομηχανικές εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων, οι οποίες κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Οι ερευνητικές δραστηριότητες των τελευταίων χρόνων έχουν αναπτύξει αποδοτικές λύσεις και προηγμένες τεχνολογίες, οι οποίες επιτρέπουν τη δημιουργία ενός σύγχρονο βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων, υπερνικώντας διάφορες προκλήσεις που προέρχονται από τις επικοινωνίες μηχανής-προς-μηχανή, τα ενσωματωμένα συστήματα, και τη διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ioti4-2021.web.uowm.gr/

Οργανωτική Επιτροπή

Θωμάς Λάγκας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Σολδάτος, Athens Information Technology

Μετάβαση στο περιεχόμενο