Εργαστήριο CSR 2021 IEEE για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ανθεκτικότητα των ηλεκτρικών συστημάτων και των ενεργειακών συστημάτων (EPES-SPR)

Εργαστήριο CSR 2021 IEEE για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ανθεκτικότητα των ηλεκτρικών συστημάτων και των ενεργειακών συστημάτων (EPES-SPR)

Ο Παναγιώτης Ράδογλου-Γραμματίκης θα παρουσιάσει το έγγραφο με τίτλο: TRUSTY: Μια λύση για απειλές χρησιμοποιώντας ανάλυση δεδομένων σε κρίσιμες υποδομές

Μετάβαση στο περιεχόμενο