ΙοΤ Week 2021- Online Event / ‘Join the Next Generation IoT ; upcoming Open Calls’ Workshop Session

ΙοΤ Week 2021- Online Event / ‘Join the Next Generation IoT ; upcoming Open Calls’ Workshop Session

To IoT Week 2021 είναι ένα συνέδριο που φέρνει κοντά ηγέτες της σύγχρονης βιομηχανίας, πρωτοπόρους ερευνητές και εκπροσώπους της μοντέρνας καθημερινής ζωής σε μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά από ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος του αποτελεί η ανταλλαγή ιδεών, η αξιολόγηση υπαρχόντων τεχνολογιών, αλλά και η έκφραση πρωτοβουλιών σε θέματα που αφορούν την τεχνολογική εξέλιξη της κοινωνίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Κατά την διάρκεια της συνεδρίας με τίτλο ‘Join the Next Generation IoT ; upcoming Open Calls ’, ο κ. Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, ως συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος TERMINET, παρουσίασε τους βασικούς στόχους και τις πιλοτικές εφαρμογές του TERMINET στους συμμετέχοντες. Το ερευνητικό πρόγραμμα TERMINET, συμμετείχε στο συνέδριο ως ένα από τα 6 ερευνητικά προγράμματα που πραγματεύονται τις προσκλήσεις του Διαδικτύου των Πραγμάτων Νέας Γενιάς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο