Δημοσιεύσεις

Show all

2021

A. Griva; A.D. Boursianis; S. Wan; P. Sarigiannidis; G. Karagiannidis; S.K. Goudos , "Performance Evaluation of LoRa Networks in an Open Field Cultivation Scenario", 2021. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Data Extraction Rate, Internet of Things (IoT), Long Range (LoRa), Network Energy Consumption, Smart Agriculture | Σύνδεσμοι:2020

A. Protopsaltis; P. Sarigiannidis; D. Margounakis; A. Lytos , "Data Visualization in Internet of Things: Tools, Methodologies, and Challenges", Proceedings of the 15th International Conference on Availability, Reliability and Security, ARES '20 Association for Computing Machinery, Virtual Event, Ireland, 2020, ISBN: 9781450388337. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Anomaly Detection, Μεγάλα Δεδομένα και Ευφυείς Εφαρμογές στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Data visualization, Internet of Things (IoT) | Σύνδεσμοι:2019

D. Pliatsios; P. Sarigiannidis , "Power allocation in downlink non-orthogonal multiple access IoT-enabled Systems: A particle swarm optimization approach", 2019. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Internet of Things (IoT), Non Orthogonal Multiple Access (NOMA), Particle Swarm Optimization (PSO) | Σύνδεσμοι:2018

P. Bellavista; C. Giannelli; T. Lagkas; P. Sarigiannidis , "Quality management of surveillance multimedia streams via federated SDN controllers in Fiwi-iot integrated deployment environments", IEEE Access, 6 , pp. 21324-21341, 2018. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: federated SDN controllers, Fiber wireless (FiWi), Internet of Things (IoT), quality management, software defined networking (SDN) | Σύνδεσμοι:2017

P. Sarigiannidis; E. Karapistoli; A.A. Economides , "Modeling the Internet of Things under Attack: A G-network Approach", IEEE Internet of Things Journal, 4 (6), pp. 1964-1977, 2017. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: G-networks, Internet of Things (IoT), Modeling, queuing theory, security | Σύνδεσμοι:Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, Greece, Kozani,50100, Karamanli & Ligeris Str.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

call: +30 2461 056527

Email: ithaca (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο