Δημοσιεύσεις

Show all

2020

D. Pliatsios; P. Sarigiannidis; K. Psannis; S. K. Goudos; V. Vitsas; I. Moscholios , "Big Data against Security Threats: The SPEAR Intrusion Detection System", 2020 3rd World Symposium on Communication Engineering (WSCE), IEEE, 2020. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Μεγάλα Δεδομένα και Ευφυείς Εφαρμογές στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Cyber Attack, intrusion detection system, Smart Grid | Σύνδεσμοι:P. Radoglou-Grammatikis; I. Siniosoglou; T. Liatifis; A. Kourouniadis; K. Rompolos; P. Sarigiannidis , "Implementation and detection of modbus cyberattacks", 2020. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: intrusion detection system, Modbus, Smart Grid, Smod, Supervisory Control and Data Acquisition | Σύνδεσμοι:P. Radoglou Grammatikis; P. Sarigiannidis; G. Efstathopoulos; E. Panaousis , "ARIES: A Novel Multivariate Intrusion Detection System for Smart Grid", Sensors (Basel, Switzerland), 20 (18), 2020. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Cybersecurity, intrusion detection system, machine learning, Modbus, SCADA, Smart Grid | Σύνδεσμοι:2019

G. Efstathopoulos; P.R. Grammatikis; P. Sarigiannidis; V. Argyriou; A. Sarigiannidis; K. Stamatakis; M.K. Angelopoulos; S.K. Athanasopoulos , "Operational data based intrusion detection system for smart grid", 2019-September , 2019. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Anomaly Detection, Cybersecurity, intrusion detection system, machine learning, Operational Data, Smart Grid | Σύνδεσμοι:P.I. Radoglou-Grammatikis; P.G. Sarigiannidis , "Securing the Smart Grid: A Comprehensive Compilation of Intrusion Detection and Prevention Systems", IEEE Access, 7 , pp. 46595-46620, 2019. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Advanced Metering Infrastructure, cyberattacks, intrusion detection system, Intrusion prevention system, SCADA, security, Smart Grid, substation, Synchrophasor | Σύνδεσμοι:2018

P. I. Radoglou-Grammatikis; P. G. Sarigiannidis , "An Anomaly-Based Intrusion Detection System for the Smart Grid Based on CART Decision Tree", 2018 Global Information Infrastructure and Networking Symposium (GIIS), IEEE, 2018. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Advanced Metering Infrastructure, intrusion detection system, security, Smart Grid | Σύνδεσμοι:2017

P.I. Radoglou-Grammatikis; P.G. Sarigiannidis , "Flow anomaly based intrusion detection system for Android mobile devices", 2017. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Android, Artificial Neural Networks, intrusion detection system, Mobile, NetFlows, security | Σύνδεσμοι:Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, Greece, Kozani,50100, Karamanli & Ligeris Str.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

call: +30 2461 056527

Email: ithaca (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο