Δημοσιεύσεις

Show all

2014

M. Louta; P. Sarigiannidis; S. Misra; P. Nicopolitidis; G. Papadimitriou , "RLAM: A dynamic and efficient reinforcement learning-based adaptive mapping scheme in mobile WiMAX networks", Mobile Information Systems, 10 (2), pp. 173-196, 2014. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: channel allocation ratio, IEEE 802.16, Learning, mapping, OFDMA, WiMAX | Σύνδεσμοι:T.D. Lagkas; P. Sarigiannidis; M. Louta , "Analyzing the mobile WiMAX system resource exploitation of the downlink direction", Wireless Personal Communications, 77 (2), pp. 1117-1127, 2014. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: IEEE 802.16e, mapping, OFDMA, Performance analysis, Resource utilization, Simulation, WiMAX | Σύνδεσμοι:2012

M. Louta; P. Sarigiannidis; P. Nicopolitidis; G. Papadimitriou; M. Obaidat , "Design of an effective QoS-aware mapping scheme using persistent allocation probing", 2012. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: IEEE 802.16, mapping, OFDMA, QoS, WiMAX | Σύνδεσμοι:2011

P. Sarigiannidis; M. Louta; A. Michalas , "On effectively determining the downlink-to-uplink sub-frame width ratio for mobile WiMAX networks using spline extrapolation", 2011. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: extrapolation, IEEE 802.16, mapping, OFDMA, Splines, WiMAX | Σύνδεσμοι:A. Sarigiannidis; P. Nicopolitidis; G. Papadimitriou; P. Sarigiannidis; M. Louta , "Using learning automata for adaptively adjusting the downlink-to-uplink ratio in IEEE 802.16e wireless networks", 2011. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: IEEE 802.16, Learning automata, mapping, OFDMA, WiMAX | Σύνδεσμοι:2010

P.G. Sarigiannidis; M.D. Louta; P. Chatzimisios , "A novel fair mapping scheme for IEEE 802.16 downlink sub-frame", 2010. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Fairness, IEEE 802.16, mapping, OFDMA, Simulation | Σύνδεσμοι:P.G. Sarigiannidis; M. Louta; D.G. Stratogiannis; G.I. Tsiropoulos , "Towards a QoS-aware IEEE 802.16 downlink sub-frame mapping scheme", 2010. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Downlink mapping, IEEE 802.16, OFDMA, QoS, Simulation | Σύνδεσμοι:P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; P. Nicopolitidis; M.S. Obaidat; A.S. Pomportsis , "A novel adaptive mapping scheme for IEEE 802.16 mobile downlink framing", 2010. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Downlink mapping, IEEE 802.16, OFDMA, prediction | Σύνδεσμοι:Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, Greece, Kozani,50100, Karamanli & Ligeris Str.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

call: +30 2461 056527

Email: ithaca (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο