Δημοσιεύσεις

250 entries « 25 of 25 »

2007

C. Papazoglou; P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "A new priority scheme for WDM star networks", 2007. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: | Σύνδεσμοι:S.G. Petridou; P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "Clustering based scheduling: A new approach to the design of scheduling algorithms for WDM star networks", 2007. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: | Σύνδεσμοι:P. Sarigiannidis; G. Papadimitriou; A. Pomportsis , "A high performance scheduling priority scheme for WDM star networks", IEEE Communications Letters, 11 (1), pp. 76-78, 2007. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Optical WDM networks, Reservation, Scheduling, Traffic prediction | Σύνδεσμοι:2006

P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "A high performance channel sorting scheduling algorithm based on largest packet", Patras, Greece, 2006. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: | Σύνδεσμοι:P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "SASA: A synthesis scheduling algorithm with prediction and sorting features", 2006. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: | Σύνδεσμοι:P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "A new channel priority scheduling technique for WDM star networks", Patras, Greece, 2006. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: | Σύνδεσμοι:P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "CS-POSA: A high performance scheduling algorithm for WDM star networks", Photonic Network Communications, 11 (2), pp. 211-227, 2006. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Optical WDM networks, Reservation, Scheduling, Star topology, Traffic prediction | Σύνδεσμοι:P.G. Sarigiannidis; G.I. Papadimitriou; A.S. Pomportsis , "A high-throughput scheduling technique, with idle timeslot elimination mechanism", Journal of Lightwave Technology, 24 (12), pp. 4811-4827, 2006. Journal Article

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: Demand matrix, Optical wavelength-division-multiplexing (WDM) networks, Reservation, Scheduling, Traffic prediction | Σύνδεσμοι:2005

PG Sarigiannidis; GI Papadimitriou; AS Pomportsis , "WFF: A High Performance Scheduling Algorithm for WDM Star Networks that Minimizes Idle Timeslots", Proceedings of IEEE/SCVT (Symposium on Communications and Vehicular Technology, Enschede, the Netherlands, 2005. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: | Σύνδεσμοι:PG Sarigiannidis; GI Papadimitriou; AS Pomportsis , "A New Prediction and Channel Sorting Based Scheduling Algorithm for WDM Star Networks", Proceedings of IEEE/SCVT (Symposium on Communications and Vehicular Technology), Enschede, the Netherlands, 2005. Conference

Περίληψη | BibTeX | Ετικέτες: | Σύνδεσμοι:250 entries « 25 of 25 »

Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Western Macedonia Campus
ZEP Area, Kozani 50100
Greece

Πληροφορίες Επικοινωνίας

tel: +30 2461 056527

Email: ithaca@uowm.gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο